WHITE PAPER

Hur man kalibrerar manometrar – 20 saker du bör tänka på

https://2203666.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2203666/Beamex-WP-How-to-calibrate-pressure-gauges-1500px-v1_SWE.jpg

Manometrar är mycket vanliga instrument inom processindustrin. Som alla mätinstrument måste även manometrarna kalibreras med jämna mellanrum, för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Den här artikeln listar 20 saker du bör tänka på när du kalibrerar manometra:
1. Noggrannhetsklasser
2. Tryckmedia
3. Kontamination
4. Höjdskillnad
5. Läckagetest av rörledningar
6. Adiabatisk effekt
7. Vridmoment
8. Kalibrerings- / monteringsläge
9. Tryckgenerering
10. Trycksättning / användning av mätaren
11. Läsa tryckvärdet (upplösning)
12. Antal kalibreringspunkter
13. Hysteres (riktningen av kalibreringspunkterna)
14. “Knacka lätt” på mätaren
15. Antal kalibreringscykler (repeterbarhet)
16. Justering / korrigering
17. Dokumentation – kalibreringscertifikat
18. Miljöförhållanden
19. Metrologisk spårbarhet
20. Osäkerhet vid kalibrering (TUR/TAR)

Ladda ner vitboken gratis genom att fylla i formuläret.

Få ditt gratisexemplar nu