WHITE PAPER

Digitalisering av pappersbaserade processer

https://2203666.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/2203666/Beamex-WP-Automated-calib-process-in-pharma-1500px-v1_SWE.jpg

Betydande aktörer inom läkemedelsindustrin anammar  digitaliseringen för att effektivera processerna och öka säkerheten genom att minska risken för mänskliga fel. Ändå är kalibreringsprocessen fortfarande till stor del pappersbaserad.

Det medför att verksamheten blir ineffektiv och att mycket resurser behövs för att utföra kvalitetsrevisioner eller analyser, samtidigt som det lämnar utrymme för individuella misstag i de många steg som krävs för att utföra kalibreringen manuellt med papper och penna.

I den här artikeln kommer vi att diskutera automatiserade kalibreringslösningar och deras implementering inom läkemedelsindustrin.

Ämnen som behandlas i denna vitbok:

  • Marknadstrender

  • Utmaningarna med kalibrering i läkemedelsindustrin

  • Hur fungerar automatiserade kalibreringslösningar och vilka är fördelarna med att använda dem?

  • Hur kan Beamex hjälpa er med digitaliseringen?

Ladda ner vitboken gratis genom att fylla i formuläret.

Få ditt gratisexemplar nu