Fördelarna med automatisk kalibrering - Fel i manuell inmatning av data | Beamex vitbok

Beamex-WP-Manual-data-entry-errors-1500px-v1_SWE

 

 Det är allmänt accepterat att den typiska felfrekvensen vid manuell datainmatning är cirka 1 %. Vad betyder 1% i praktiken i kalibreringsprocedurer, och hur kan man göra den mindre, eller till och med bli av med den? Den här artikeln fokuserar främst på industriella kalibreringar och manuell inmatning av data relaterad till dem.

I denna vitbok lär du dig om:

  • Typiska steg i manuell inmatning av kalibreringsdata
  • 1 procents felfrekvens
  • Kalibreringsprocedur
  • Betydelsefullt eller betydelselöst fel?
  • Oavsiktligt eller avsiktligt fel?
  • Skulle denna frekvens accepteras i andra situationer? 
Ladda ner vitboken gratis genom att fylla i formuläret.